Jose Heroys

Long-eared owl 13 1500px.jpg Long-eared owl 7 Head 1500px.jpg
Long-eared Owl
420.00
Long-eared Owl
420.00
2018 Blue jay 6 1500px.jpg 2018 Blue jay 5 1500px.jpg
Blue jay
170.00
Blue jay
170.00
Avocet 11 adjusted 1500px.jpg Avocet 18 adjusted 1500px.jpg
Avocet
310.00
Avocet
310.00
Starling 4 300dpi 1500px.jpg Starling 2 300dpi 1500px.jpg
Starling
100.00
Starling
100.00
Blackbird Blackbird
Blackbird
105.00
Blackbird
105.00
2018 Great tit 2 1500px.jpg 2018 Great tit 4 1500px.jpg
Great tit
88.00
Great tit
88.00
2018 Goldcrest 2 1500px.jpg Goldcrest in hand 6 300dpi 1500px.jpg
Goldcrest
88.00
Goldcrest
88.00
Picture - wren and primroses 4 300dpi 1500px.jpg Picture - wren and primroses - close up wren - 6 300dpi.jpg
Wren and primroses
180.00
Wren and primroses
180.00
25BE1067-1E17-495B-97A0-D1429158592F 50ECDEC3-952F-4F42-881D-2D9C79E1BD48
Baby Tawny Owl
155.00
Baby Tawny Owl
155.00
2017 Baby Spectacled Owl - 6 300dpi cropped.jpg 2017 Baby Spectacled Owl - in hand - 7 300dpi.jpg
Baby Spectacled Owl
155.00
Baby Spectacled Owl
155.00
Tree sparrow 1 300dpi 1500px.jpg Tree sparrow 4 300dpi 1500px.jpg
Tree sparrow
88.00
Tree sparrow
88.00
2017 Snowy Owl 7 - 300dpi 1500px.jpg 2017 Snowy Owl 2 - 300dpi 1500px.jpg
Snowy Owl
350.00
Snowy Owl
350.00
2017 Baby bluetit in hand 3 - 300dpi 1500px.jpg 2017 Baby bluetit 5 - 300dpi 1500px.jpg
Baby bluetit
88.00
Baby bluetit
88.00
2018 Male sparrow 8 300dpi 1500px.jpg 2018 Male sparrow 1 300dpi 1500px.jpg
Male sparrow
sold out
88.00
sold out
Male sparrow
88.00
sold out
2017 Coal tit 1 1500px.jpg 2017 Coal tit 2 1500px.jpg
Coal tit
88.00
Coal tit
88.00
Robin on holly 4 300dpi 1500px.jpg Robin on holly 3 close up.jpg
Robin on Holly - Box frame picture
246.00
Robin on Holly - Box frame picture
246.00
Chaffinch 11 - 300dpi 1500px.jpg Chaffinch 13 - 300dpi 1500px.jpg
Chaffinch
88.00
Chaffinch
88.00
Kingfisher G6 300dpi 1500px.jpg kingfisher sculpture
Kingfisher - wall-mounted fibre-art
165.00
Kingfisher - wall-mounted fibre-art
165.00